Search Shabad Gurbani Kirtan, Ragis, Lyrics

Monday, October 25, 2010

Raakh Pita Prabh Mere

To Download the Shabad below:
Right click on the Download link and select "save target as" to download.


Download Raakh Pita Prabh Mere


LYRICS:
Raakh pita prabh mere
Mohi nirgun sab gun tere

Panch bikhadii ek gariiba raakhhu raakhanhaare
Khed karhi ar bahut santavahi aaeyo saran tuhaare
Raakh pita prabh mere
Mohi nirgun sab gun tere

Kar kar haariyo anik bahu bhaatii chhodahi kathoon naahii
Ek baat sunn taakii ootaa saadh sang mit jaahii
Raakh pita prabh mere
Mohi nirgun sab gun tere

Kar kirpaa sant mile mohi tin te dhiiraj paaiya
Santii mant diiu mohi nirbhau gur ka shabad kamaaiya
Raakh pita prabh mere
Mohi nirgun sab gun tere

Jeet laye ooie mahaa bikhaadii sahaj suhelii baanii
Kahu nanak mann bhaiyaa pargaasaa paaiya pad nirbaanii
Raakh pita prabh mere
Mohi nirgun sab gun tere

Thursday, October 7, 2010

Tumri Kirpa Te Manukh

To Download the Shabad below:
Right click on the Download link and select "save target as" to download.


Download Tumri Kirpa Te Manukh