Search Shabad Gurbani Kirtan, Ragis, Lyrics

Tuesday, August 18, 2009

Dukh Lage Na Bhai

To Download the Shabad below:
Right click on the Download link and select "save target as" to download.


Download Dukh Lage Na Bhai

LYRICS:
Dukh lage na bhai Dukh lage na bhai

Taati vao na lagai paar braham sharnai
Dukh lage na bhai

Chau girad hamare raam kaar
Dukh lage na bhai

Satgur poora bhaitiyan jin banat banai
Dukh lage na bhai

Raam naam aukhad diya eka liv laai
Dukh lage na bhai

Raakh liye tin rakhanhaar sab biyaadh mitaai
Dukh lage na bhai

Kaho nanak kirpa kari prabh bhae sahaai
Dukh lage na bhai

No comments: