Search Shabad Gurbani Kirtan, Ragis, Lyrics

Friday, August 28, 2009

Mann Mere Sukh Sahej Seti

To Download the Shabad below:
Right click on the Download link and select "save target as" to download.


Download: Mann Mere Sukh Sahej Seti Jap Naao

LYRICS:
Mann mere mann mere mann mere
Sukh sahej seti jap naao

Aath peher prabh dhiyaae tu
Gun govind nit gaao
Mann mere mann mere mann mere
Sukh sahej seti jap naao

Soi dhiyaeeye jiyade sir shahan patshaho
Tis hee ki kar aas mann jis ka sabas vesaaho
Sab siyanpa chhad kae gur ki charni paao
Mann mere mann mere mann mere
Sukh sahej seti jap naao

Tis ki sarni par manaa jis jevad avar na koe
Jis simrat sukh hoe ghana dukh dard na mooley hoe
Sada sada kar chaakri prabh sahib sacha soe
Mann mere mann mere mann mere
Sukh sahej seti jap naao

Saadh sangat hoye nirmala katiye jam ki faas
Sukh data bhae bhanjano tis aage kar ardaas
Meher kare jis mihirwan taan kaaraj aave raas
Mann mere mann mere mann mere
Sukh sahej seti jap naao

Bahuto bahut vakhaniye uncho uncha thau
Varna chihina baahara keemat keh na sakau
Nanak ko prabh mayaa kar sach devaho apna naau
Mann mere mann mere mann mere
Sukh sahej seti jap naao

No comments: